ஆண் : ஓ.. காவிரியால் நீர்மடிக்கு அம்பரமாய் அணையெடுத்தான் பெண் : நீர் சத்தம் கேட்டதுமே நெல் பூத்து நிக்கும் உளி சத்தம் கேட்டதுமே கல் பூத்து நிக்கும் பகை […]