Happy song Lyrics by All Ok In Kannada
Happy song Lyrics by All Ok In Kannada

Happy song Lyrics by All Ok In Kannada

Posted on

ಏನು ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ
ಮಂಕಾಗಿ ಕೊತ್ರೆಂಗೆ
ಆ ಸವಿಗನಸಿನ ಸಿಹಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರ ಕೊಂದಂಗೆ
ಹೇಗೆ ಬಾಳೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಗುತಾರೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆಂಗೆ
ನಿನ್ನ ನಗುವಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಇಡೀ ಪರಪಂಚವೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಂಗೆ

ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ತಿನ್ನೋ ಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಮಗ
ನಿನ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದ್ ಒಸಿ ತಡಿ ಮಗ
ಕೆಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳನು ನೀ ಡಿಲೀಟ್ ಮಗ
ಬರಿ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಗ

ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ
ನಂಗೆ ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ
ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ
ಲೈಫು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರೂ ನಂಗೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ
ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ
ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ
ಯಾರೇ ಏನೆ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಸೂಪರಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ

ತೆಲೆಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟ ಕೂತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಐತಾದ?
ಹಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದಾ?
ಅಜ್ಜಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿದ್ರೆನೆ ಬೆಳಕೈಕಾಗದಾ?
ಬೋರ್ ವೆಲ್ಲು ತೊಡದೇನೆ ನೀರ್ ಬತ್ತದಾ?

ಹಂಗೆ ಕಹಿ ನೆನೆಪುಗಳ ನೀ ಮರಿಬೇಕು
ನಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನೀ ಕಲಿಬೇಕು
ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೇನ ಮೀರಿ ಕಾಲ್ ಚಾಚ್ಬೇಕು
ಲೈಫು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನೀನು ನಗಬೇಕು

ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ
ನಂಗೆ ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ
ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ
ಲೈಫು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರೂ ನಂಗೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ
ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಖುಷಿ ಯಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ
ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ
ಯಾರೇ ಏನೆ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಸೂಪರಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ

ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ… ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ
ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ
ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ… ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ
ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಹ್…

ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋವ್ರು ನಿನ್ ಇಎಂಐ ಕಟ್ತಾರಾ? ನೊಪ್
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ ಬೆನ್ನತ್ಟಟ್ತಾರಾ?
ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ್ ಊಟಾ ಹಾಕ್ತಾರಾ?
ಶನಿವಾರದ್ ಸಂಜೆ ಖರ್ಚಿಗ್ ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ?

ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ..
ನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ
ನಿನ್ ಹಾಕೋ ಪೋಸ್ಟಿಗ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ
ನಿನ್ ಜೇಬಲ್ ನಯಾ ಪೈಸಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ
ಜೀವ್ನಾ ನಡಿತಾದ್ ಆಲ್ ಓಕೆ

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದೇವ್ರ್ ಇದ್ದಂಗ ಅಲ್ವಾ
ನಿನ್ನ ಹಣೆಬರಹಕ್ ಹೊಣೆ ಕಂಡವ್ರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ

ನಿನ್ನ ಕಸ್ಟಕ್ ಇಲ್ಲ ನಸ್ಟಕ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದಾಗ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ
ಅಂಥವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಏನ್ಮಾಡ್ತಿಯ ಬಾರ್ಲೆ

ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ
ಜೀನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಖುಷಿ ಯಾಗಿದೆ
ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ
ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆ ಬಂದ್ರು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ
ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ
ಯಾರೇ ಏನೆ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಸೂಪರಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ

ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ
ಓಕೆ
ಓಕೆ
ಓಕೆ
ಆಲ್ ಓಕೆ
ಅಲ್ವಾ
ಅಲ್ಲ

watch full song video on youtube https://youtu.be/hRkc-OPHApY

Happy song Lyrics by All Ok In Kannada

Happy song is new song from  album of  All Ok .The artist of this song is All Ok . the first poster of the song Happy was released on 22 october 2020 by All Ok and the teaser was released on 26 october.The happy song released on 29th october .

Music arrangement & production by Pk Nimbarak and Ayush Raj & All Ok Camera. The VFX & editing of the song by Raj poster design Ashwin , this song mixing and mastering by Aniket mohanthy.

This song has 1.58 k views on youtube uploaded by youtube on november 21 2020.For All kannad movie song fans this is an amazing song sung by All Ok And the lyrics are also penned by All Ok.

You can watch full song video on youtube. Enjoy the music and video of the sogn happy. This song is dedicated to all people who bring happiness in life of ours.

Other intersting details of the song are given below-

Happy song Lyrics by All Ok In Kannada

Song    : Happy Song

Album : All Ok 

Artist :  All Ok 

Music  : Pk Nimabrak , AAyush raj and All ok

Lyrics  : All Ok 

Year  : 2020 

Language : Kannad

Happy song Lyrics by All Ok In Kannada ends here,. Hope you will like this song and the lyrics of the song are interesting and usefull for you.

Read also other sogn lyrics from here

  1. Appan Mavane Vaada Song lyrics in Tamil from Podaa Podi
  2. Aaj se teri song lyrics in English
  3. Tharame tharame song lyrics in English
  4. Teddy bear song lyrics in English
  5. Bom diggy diggy song lyrics in English
  6. Appan Mavane Vaada song lyrics from Podaa podi
  7. Irava pagala song lyrics in tamil
  8. Bom diggy diggy song lyrics in English
  9. Chiru chiru chinukai song lyrics in English
  10. Blackpink Lyrics – How you like that song lyrics

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *