டு டு டு டுடுடு டு டு டு டுடுடு டு டு டு டுடுடு டு டு டு டுடுடு ஊரே அவள பார்த்தா அவ […]

ஒரே ஒரு ஊருக்குள்ளே ரெண்டு ராஜா இருந்தாராம் ஒரு ராஜா நல்லவராம் இன்னொரு ராஜா கெட்டவராம் இரவு இருளாய் இல்லையென்றால் நிலவின் வெளிச்சம் தெரியாதே அரக்கன் ஒருவன் […]

ஆண் : வீரா சூரா தீரா வாடா வீரா சூரா தீரா வாடா மதி கலங்க கதி கலங்க வாடா வாடா ஆண் : வீரா சூரா தீரா வாடா […]

செப்பு செலையழகன் ஏ ஏ சிங்கம் வச்ச பல்லழகன் ஆணில் அழகனடி அரசாளும் வம்சமடி செலம்புஎடுத்து சுத்துனாக்க காத்துக்கும்தான் வேர்க்குமடி வானம் கிடுகிடுங்க வைகை நதி நடுநடுங்க […]

ஆண் : ஹே ஹே ஹே ஆண் : டண்டனக்கா டண்டனக்கா லவ்வுனாலே டண்டனக்கா டாடா காட்டும் பொண்ணுங்கெல்லாம் நல்லாருங்கமா ஹோய் ஆண் : என்னன்னமோ சேட்டிங் பண்ணி அப்புரமா டேட்டிங் […]