నాలో చిలిపి కల… నీలా ఎదురైందా ఏదో వలపు వల… నన్నే లాగిందా నాలో చిలిపి కల… నీలా ఎదురైందా ఏదో వలపు వల… నన్నే లాగిందా […]

Female : Kaadhal kaathula yeri Aasai oori othara vaikka Vandhaalae Marugi ninnalae Uchchi nilava pola Utcham yethi usura Mootti vittaalae Elaga […]