అల్పాచినో అల్పాచినో మీరు నాకు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నారు లేదు దిల్ కసీనో దిల్ కసీనో స్వాగతం అంధీ వద్దు అని చెప్పకండి లిప్పు మీనో హిప్పు మీనో […]

உனக்காக பொறந்தேனே எனதழகா பிரியாம இருப்பேனே பகல் இரவா (2) உனக்கு வாக்கப்பட்டு வருஷங்க போனா என்ன போகாது உன்னோட பாசம் என் உச்சி முதல் பாதம் […]

కాంపౌండ్ వాలెక్కి ఫోను మాట్లాడుతుంటే… చైనా వాలెక్కి మూను తాకినట్టుందే… మార్నింగ్ లేవగానే నీ మెసేజ్ చూస్తుంటే… మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కి సేల్ఫీ దిగినట్టుందే… ఇట్స్ ఏ […]

Enu Maadodu Munde Enu Maadodu Anta Mankaagi Koothrenge Aa Saviganasina Sihi Prati Nimishava Ninna Kaiyaara Kondhange Hege Baalodu Ella Nodi […]

চিরোদিনি তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি [2x] আমি আছি, সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমারি সঙ্গী.. সঙ্গী.. […]